طائل قبادی

مدیریت محتوا

تولید محتوا در زمینه هایی که هنوز محتوایی برایشان تولید نشده!
تولید بهینه محتوا در زمینه هایی که این بار برایشان محتوایی تولید شده.


بنده لیسانس رشته...اصلا ولش کن.عاشق فلسفه بودم. و تاریخ.نقد گیم و فیلم و کتاب، بیشترین علاقمه، یعنی به طوری که مغزم موقع استراحت بدون فرمان من خودش میره مدیاهای مورد علاقشو نقد میکنه.و موسیقی رپ.faen