طائل قبادی

مدیریت محتوا

تولید محتوا در زمینه هایی که هنوز محتوایی برایشان تولید نشده!
تولید بهینه محتوا در زمینه هایی که این بار برایشان محتوایی تولید شده.
And Counter--Stroke B1-5 Master


بنده لیسانس رشته...اصلا ولش کن.عاشق فلسفه بودم. و تاریخ.نقد گیم و فیلم و کتاب، بیشترین علاقمه، یعنی به طوری که مغزم موقع استراحت بدون فرمان من خودش میره مدیاهای مورد علاقشو نقد میکنه.و موسیقی رپ.و همون B1-5 کانتراسترایک که در توانایی هام ذکر شد.faen